THÔNG BÁO:

TẠM DỪNG HỆ THỐNG do đã kết thúc đợt ĐĂNG KÝ CHI TRẢ LƯƠNG HƯU, BẢO TRỢ XÃ HỘI VÀ NGƯỜI CÓ CÔNG TẠI NHÀ trong thời gian phòng chống dịch Covid